Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli chcesz być fachowcem zajmującym się kwestiami terrorystycznymi, poszukiwanym na rozwijającym się rynku ochrony, zarówno agencji państwowych jak i firm prywatnych lub specjalistą w administracji publicznej zajmującej się m.in. prewencją antyterrorystyczną – ta specjalność jest dla Ciebie!

Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności  między innymi z zakresu opracowywania analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze, metod i najczęstszych celów oraz miejsc ataków terrorystycznych co pozwala na zaplanowanie i zastosowanie właściwych środków przeciwdziałania, poznanie elementów AT, znajomości procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym w kontekście prawnym i poszczególnych służb i organów administracji rządowej.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. terroryzmu i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP (m.in. sztaby zarządzania kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna)

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności antyterroryzm na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności 
z zakresu analizy logicznej w działaniach antyterrorystycznych; ochrony osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi, prawa antyterrorystycznego, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym,
taktyki i zasad działania terrorystów. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru własnej pracy, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Antyterroryzm

  • Historia terroryzmu
  • Psychologia terroryzmu
  • Taktyka i zasady działań terrorystów
  • Terroryzm międzynarodowy
  • Ochrona osób, obiektów i mienia przed atakami terrrorystycznymi

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy