Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania  terroryzmowi. Posiada przydatne kompetencje psychologiczne mające na celu rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Antyterroryzm

  • Analiza logiczna w działaniach antyterrorystycznych
  • Koordynacja działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego
  • Psychologia terroryzmu
  • Taktyka i zasady działań terrorystów
  • Zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy