Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Logistyka bezpieczeństwa publicznego

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Stan pokoju, a tym samym stan bezpieczeństwa nie jest dany człowiekowi raz na zawsze. Zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym spotykamy sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa, stąd w celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa tworzony jest system bezpieczeństwa, którego istotnym składnikiem jest logistyka.

Studia licencjackie o specjalności Logistyka bezpieczeństwa publicznego to nowy kierunek studiów, który pozwala zdobyć teoretyczne podstawy i umiejętności niezbędne do realizacji praktycznych działań w sytuacjach kryzysowych, gdzie najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznych warunków do normalnego funkcjonowania ludzi.

Zadania logistyczne w bezpieczeństwie publicznym to – w przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianej logistyki – przede wszystkim koncentracja na grupach ludzi dotkniętych sytuacjami kryzysowymi, od poszczególnych osób cierpiących na skutek klęsk żywiołowych po przedsiębiorstwa poszkodowane kryzysem finansowym.

Po studiach masz możliwość sprawdzić się w roli menadżera zarówno instytucji bezpieczeństwa publicznego, jak i przedsiębiorstw prywatnych, odpowiedzialnego za planowanie i opracowywanie strategii rozwoju oraz zarządzania daną instytucją w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa organizacji i ludziom.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia licencjackie o specjalności Logistyka bezpieczeństwa publicznego przygotowują specjalistów kompetentnych do podejmowania działań w trudnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

Po studiach:

 • wiesz jak planować działania oraz przewidywać i minimalizować zagrożenia czy ewentualne straty
 • masz umiejętności zarządzania logistycznego w sytuacjach zagrożenia
 • wiesz jak zaprojektować łańcuch dostaw w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanych
 • znasz procedury stosowane w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego związane tak z zagrożeniami naturalnymi jak i finansowymi
 • posiadasz kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu socjologii, historii, teorii bezpieczeństwa i metodologii nauk o bezpieczeństwie
 • wiesz jak poradzić sobie w sytuacji interwencji kryzysowej
 • masz wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznych metod radzenia sobie ze stresem

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności LOGISTYKA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • E-logistyka
 • Mikro i makrologistyka
 • Logistyka magazynowa

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy