Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą z zakresu regulacji prawnych Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej. Zna zasady ewakuacji oraz dysponuje umiejętnościami strzeleckimi.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

 

  • Ochrona i obrona obiektów, osób i mienia
  • Rozpoznawanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
  • Taktyka i zasady działań terrorystów
  • Wyszkolenie strzeleckie
  • Zwalczanie grup dywersyjno-rozpoznawczych nieprzyjaciela

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy