Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiążesz swoją przyszłość zawodową w polskich siłach zbrojnych lub instytucjach, których zadaniem jest obronność
i bezpieczeństwo kraju? Ta specjalność jest dla ciebie. Uzyskaj wiedzę i umiejętności związaną z koncepcją obronności, systemu obrony państwa, funkcji sił zbrojnych w systemie obrony państwa.

Zdobądź przygotowanie do pełnienia służby wojskowej w kadrach zawodowych Sił Zbrojnych RP:

  • w korpusie oficerów zawodowych,
  • w korpusie podoficerów zawodowych,
  • w korpusie szeregowych zawodowych.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności wojskowej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności
z zakresu dowodzenia, logistyki wojskowej, militarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, operacji pokojowych
i stabilizacyjnych, ostrzegania, alarmowania i ewakuacji ludności, współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania
w sytuacjach zagrożenia życia oraz zasad użycia broni palnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne,
jest świadomy etycznego wymiaru pracy w służbach wojskowych, jest przygotowany do współpracy w grupie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa

  • Dowodzenie
  • Logistyka wojskowa
  • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
  • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
  • Operacje pokojowe i stabilizacyjne

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy