Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Straż Graniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności pozyska wiedzę na temat strategii bezpieczeństwa i systemów bezpieczeństwa narodowego. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Straż Graniczna

  • Metodologia procesów badawczych
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa
  • Teoria bezpieczeństwa
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy