Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Doradztwo psychospołeczne i zawodowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności ma wiedzę na temat metod i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym. Potrafi projektować karierę edukacyjno-zawodową w oparciu o monitoring rynku pracy.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Doradztwo psychospołeczne i zawodowe

  • Coaching, tutoring i mentoring
  • Diagnoza psychologiczna
  • Podstawy prawne doradztwa zawodowego i prawo pracy
  • Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym
  • Warsztat metodyczny doradcy psychospołecznego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy