Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią przygotowują specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą także z trudnościami w uczeniu się metodą socjoterapii.

Po studiach masz możliwość podjęcia pracy w placówkach pedagogiczno – wychowawczych, przedszkolach i szkołach integracyjnych czy ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią  pozwolą ci zdobyć odpowiednie umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Po studiach:

  • Potrafisz określić symptomy i mechanizmy zaburzeń rozwojowych oraz wskazać ich przyczyny
  • Umiesz przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną sytuacji dziecka w szkole
  • Wiesz jak organizować i realizować proce socjoterapii pedagogicznej w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

  • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Metody socjoterapii
  • Organizacja pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy