Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Pedagogika rodziny – asystent rodziny

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

PROFIL ABSOLWENTA

W toku nauki na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny dogłębnie poznajesz zagadnienia z zakresu:

  • Komunikacji interpersonalnych i interakcji społecznych
  • Psychologii i socjologii wychowania
  • Metodyki pracy asystenta rodzinnego
  • Pedagogiki rodziny

Po studiach jesteś merytorycznie i  praktycznie przygotowana/y do podjęcia pracy w ośrodkach pomocy rodzinie i ośrodkach społecznych. Możesz także starać się o pracę jako mediator, do którego zadań należy m.in. rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grup.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PEDAGOGIKA RODZINY – ASYSTENT RODZINY

  • Psychologia wychowania
  • Pedagogika społeczna
  • Plan pracy z rodziną
  • Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy