Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym pozwalają na uzyskanie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności związanych z edukacją w klasach początkowych szkoły podstawowej i z zakresu wychowania fizycznego.

Po studiach masz uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w:

 • klasach I – III szkoły podstawowej w nauczaniu zintegrowanym,
 • przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,
 • szkołach integracyjnych
 • innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się  rozwojem ruchowym dzieci
 • placówkach pomocy dzieciom i rodzinie
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka oraz jako wychowawca kolonijny

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika zabawy
 • Sporty zespołowe
 • Teoria wychowania fizycznego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy