Praktyczne szkolenie z grą decyzyjną – „Rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych”

Praktyczne szkolenie z grą decyzyjną – „Rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych”

Akademickie Biuro Karier i Rozwoju serdecznie zaprasza na szkolenie, które przedstawi Państwu zagadnienie rozpoznawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych oraz innych zorganizowanych struktur wykorzystujących technologię pracy