Dr Marcin TRENDOWICZ

Dr Marcin TRENDOWICZ

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę doktorską poświęcił fenomenowi Stirlitza w języku rosyjskim i kulturze Rosji. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w 2010 roku uzyskał tytuł magistra filologii w specjalności filologia rosyjska.