Kierownicy dydaktyczno-naukowi kierunków studiów

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierownik Kierunku Studiów – Dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI (stopień: mgr i lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Antyterroryzm (stopień: lic.) – Prof. dr hab. Artur KIJAS
 • Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką (stopień: mgr) – Prof. dr hab. Marceli KOSMAN
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne ( stopień: lic.) – Prof. dr hab. Artur KIJAS
 • Bezpieczeństwo militarne (stopień: mgr) – Dr Stefan CZMUR
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych (stopień: mgr) –  Dr hab. Ilona WALKOWSKA
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe ( stopień : lic.) – Dr Wiesław OTWINOWSKI
 • Bezpieczeństwo publiczne (stopień: lic. i mgr ) – Dr Anna STOPPEL
 • Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna (stopień: lic.) – Dr Krzysztof GIEBUROWSKI
 • Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP (stopień: lic.) – Dr Danuta BARTKOWIAK
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy (stopień: lic.) – Dr Wiesława HORST
 • Detektywistyka i wywiad (stopień: mgr) – Dr inż. Marian KRYŁOWICZ
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy (stopień: lic.) – Dr inż. Marian KRYŁOWICZ
 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP (stopień: mgr) – Prof. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA
 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych (stopień: mgr) – Dr Natalia MAJCHRZAK
 • Obrona terytorialna (stopień: lic.) – Dr inż. Wiesław OTWINOWSKI
 • Psychologia terroryzmu (stopień: mgr) – Dr Przemysław PIWOWARCZYK
 • Specjalność policyjna (stopień: lic.)- Dr Krzysztof GIEBUROWSKI
 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem (stopień: mgr) – Dr Katarzyna GÓRECKA

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Kierownik Kierunku Studiów – Dr hab. Ewa MISTERSKA (stopień: lic.)

Kierownicy specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy (stopień: lic.)- Dr Wiesława HORST
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia (stopień: lic.) – Dr inż. Hanna PŁUSZKA
 • Psychodietetyka – trener personalny (stopień: lic.) – Dr Marta MAJORCZYK
 • Ratownictwo medyczne (stopień: lic.) – Dr Marian KRYŁOWICZ

PEDAGOGIKA

Kierownik Kierunku Studiów – Dr Anna KURKIEWICZ (stopień: lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (stopień: lic.) – Dr Alina WRÓBLEWSKA
 • Resocjalizacja (stopień: lic.) – Dr Jan Waldemar ŁAGODOWSKI

PSYCHOLOGIA

Kierownik Kierunku Studiów – Dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA (stopień: mgr i lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza (stopień: lic.) – Dr Krzysztof KOLECKI
 • Psychologia sytuacji kryzysowych (stopień: lic.) – Dr inż. Marian KRYŁOWICZ
 • Psychologia służb mundurowych ( stopień: lic.) – Dr Przemysław PIWOWARCZYK
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu (stopień: lic.) – Dr Ewa WOJTOWICZ

ZARZĄDZANIE

Kierownik Kierunku Studiów – Dr hab. Daniel FIC (stopień: lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania (stopień: lic.) – Dr Katarzyna GÓRECKA
 • Zarządzanie kadrami i outsourcing HR  (stopień: lic.) – Dr Wiesława HORST
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP (stopień: lic.) – Dr Sebastian NIEDZWIECKI
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy