FAQ

Wykaz dokumentów wymaganych podczas procesu rekrutacji:

– podanie – formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru w zakładce REKRUTACJA

https://rekrutacja.wsb.net.pl/podanie.php (konieczne jest złożenie podpisu na podaniu)

  • kserokopia dowodu osobistego*
  • kserokopia świadectwa dojrzałości* (dotyczy studiów I stopnia)
  • kserokopia dyplomu i suplementu* (dotyczy studiów II stopnia)
  • 4 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
  • dowód wpłaty opłaty administracyjnej

*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Dokumenty rekrutacyjne zależy złożyć osobiście w dziekanacie wydziału Uczelni w godzinach pracy dziekanatów . Godziny pracy dziekanatów podane są w zakładce GODZINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

Rejestracja on-line nie jest obowiązkowa, aby zostać studentem naszej Uczelni konieczne jest złożenie w terminie kompletu dokumentów. GODZINY I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja trwa do końca września (dla rekrutacji zimowej) i/lub do końca lutego (dla rekrutacji letniej) bieżącego roku akademickiego.

W przeciągu do 2 tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów kandydat otrzymuje pismo o spełnieniu warunków z jednoczesnym zaproszeniem na spotkanie organizacyjne.

Opłata rekrutacyjna wynosi 70zł i dotyczy wszystkich poziomów studiów.

Numer konta oraz dane do przelewu opłaty administracyjnej dostępne są na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru w zakładce REKRUTACJA.

Legitymacje są przekazywane studentom po spotkaniu organizacyjnym – termin spotkania ustalany jest indywidualnie dla każdego wydziału.

Terminy zjazdów dostępne są na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru w zakładce PLANY ZAJĘĆ.

Wpłatę tytułem opłaty za studia należy dokonać do każdego 5-go dnia miesiąca na indywidualny dla każdego studenta numer konta (numer zostanie nadany i wpisany do umowy).

Informacje o stypendiach można znaleźć: skp-profi.ru w zakładce STYPENDIA.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą złożyć właściwy wniosek do dziekanatu wydziału Uczelni – wzory wniosków i regulaminy dostępne są na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru

Pełna oferta praktyk i staży dostępna jest na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru w zakładce PRAKTYKI.

Wniosek do Dziekana można znaleźć skp-profi.ru w zakładce WZORY DOKUMENTÓW oraz w siedzibie Uczelni w dziekanacie jest możliwość pobrania w wersji papierowej.

W sprawie płatności piszemy wniosek do Rektora. Wniosek do Rektora można znaleźć: skp-profi.ru w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Regulamin opłat znaleźć można w: skp-profi.ru w zakładce REGULACJE PRAWNE – Dla kandydata/studenta/absolwenta – punkt nr 4 Regulamin opłat za studia

Za pośrednictwem asystentów ([email protected] oraz [email protected]).
Dziekan WSS Poznań przyjmuje studentów w piątki od 13:00-15:00.

Wniosek o zwolnienie z przedmiotu wraz z załącznikami, które upoważnią do zwolnienia z wychowania fizycznego – długotrwałe zwolnienie lekarskie (jako podstawa do zwolnienia).

Dyplom ukończenia studiów można odebrać po 30 dniach po obronie w Wydziale, w którym student kończy edukacje. Należy pamiętać, że dyplom odbiera się osobiście.

Należy pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia, dostarczyć go osobiście do Siedziby Uczelni bądź wysłać pocztą elektroniczną na mail [email protected] Wniosek można znaleźć: skp-profi.ru w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Istotne jest, aby w Regulaminie Opłat skp-profi.ru (który znaleźć można w zakładce REGULACJE PRAWNE) Regulamin Opłat –  § 6. OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW sprawdzić czy dane zaświadczenie jest odpłatne. Jeżeli tak do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Należy osobiście odebrać hasło w dziekanacie.

Legitymację można podbić w godzinach pracy dziekanatu. Wymogiem jest brak zaległości powyżej 10zł w momencie uzyskiwania podbicia.

Pełen wykaz znajduje się na stronie internetowej Uczelni skp-profi.ru w zakładce DZIEKANAT ON-LINE -Godziny obsługi interesantów

Osobiście w siedzibie Uczelni (w godzinach obsługi dziekanatu) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: niezbędne adresy znajdują się w dziale KONTAKTY

Tak, starości grup są obsługiwani poza kolejnością.

Koniecznością jest złożenie wniosku do Dziekana Wydziału oraz wniesienie opłaty za wpis warunkowy, która zawarta jest w Regulaminie Opłat z roku, w którym student podpisał umowę.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy