Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Terapia zajęciowa, dzięki odpowiedniemu programowi i zajęciom praktycznym realizowanym przez specjalistów, przygotowują do pracy w charakterze profesjonalnego terapeuty zajęciowego.

Jeśli potrafisz dostrzegać potrzeby i problemy drugiego człowieka i chcesz poprzez swoją pracę mieć możliwość wpływania na poprawę funkcjonowania osób z czasowymi lub trwałymi dysfunkcjami – wybierz specjalność Terapia zajęciowa.

Po studiach na specjalności Terapia zajęciowa możesz pracować jako wykwalifikowany terapeuta zajęciowy, gdzie będziesz angażować pacjenta w czynności zaprojektowane w celu poprawy stanu zdrowia. Masz możliwość podjęcia zatrudnienia w:

 • instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej
 • placówkach edukacyjnych
 • zakładach pracy
 • innych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu
 • interdyscyplinarnych zespołach
 • ramach indywidualnej praktyki terapeutycznej

PROFIL ABSOLWENTA

Odpowiednio dobrane proporcje zajęć teoretycznych i praktycznych, a przede wszystkim wykwalifikowana, zaangażowana kadra dają Ci możliwość zdobycia zawodu terapeuty zajęciowego.

Po studiach na specjalności Terapia zajęciowa:

 • posiadasz kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego
 • potrafisz diagnozować stopień rozwoju człowieka
 • wiesz jak zaprojektować skuteczną terapię zajęciową z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy
 • Jesteś gotowa/y do prowadzenia profesjonalnego procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie oraz opartej na badaniach naukowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Anatomia i fizjologia człowieka z podstawami biochemii
 • Kinezjologia i kinezyterapia
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
 • Terapia zajęciowa w prewencji i promocji zdrowia
 • Terapie wykluczonych społecznie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy