OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi zarządzać pracą placówki medycznej wraz z prowadzeniem dokumentacji pacjenta. Posiada podstawy autoprezentacji i budowania wizerunku organizacji, jak również charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

  • Elektroniczne systemy obsługi pacjenta
  • Organizacja czasu i pracy biurowej
  • Podstawy prawa pracy
  • Przywództwo i organizacja pracy zespołu
  • Transgresja i zarządzanie zmianą
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy