Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Praca socjalna i kuratela sądowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi przeprowadzić diagnozę problemów socjalnych i środowiskowych. Dysponuje wiedzą na temat interwencji kryzysowych i na tej podstawie potrafi projektować strategie zaradcze w pracy socjalnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Praca socjalna i kuratela sądowa

  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
  • Metodyka pracy kuratora sądowego
  • Organizacja i zadania kuratorskiej służby publicznej
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Twórcza resocjalizacja

 

  • Przedmioty międzykierunkoweJuż od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy