Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Hortiterapia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Hortiterapia jest dobrze znaną i rozpowszechnioną w USA i na zachodzie Europy metodą terapeutyczną, która wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka oraz podejmowanych przez niego relacji międzyludzkich.

W Polsce zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej.

Studia na specjalności Hortiteriapia umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą pracować m.in. z osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub fizycznie w:

 • szkołach
 • placówkach wsparcia społecznego
 • specjalistycznych ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo, z problemami motorycznymi, emocjonalnymi i społecznymi
 • placówkach systemu opieki nad osobami starszymi i osobami z problemami psychicznymi,
 • domach opieki społecznej
 • centrach rehabilitacyjnych.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Hortiterapia kształcą specjalistów w zakresie diagnozowania dysfunkcji, planowania, projektowania i prowadzenia ogrodolecznictwa w procesie rehabilitacji osób z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia i w różnych fazach życia i rozwoju.

Po studiach:

 • potrafisz zdiagnozować dysfunkcje
 • wiesz jak zaplanować proces rehabilitacji z wykorzystaniem ogrodolecznictwa
 • umiesz współpracować z osobami niepełnosprawnymi w różnych grupach wiekowych i o zróżnicowanych dysfunkcjach pschychofizycznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności HORTITERAPIA

 • Podstawy epidemiologii
 • Design w ogrodzie
 • Hortiterapia w terapii zajęciowej
 • Eventy eko-florystyczne
 • Historia terapii ogrodniczej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy