Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

Specjalność: Psychologia dialogu międzykulturowego

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem studiów na specjalności Psychologia dialogu międzykulturowego jest zdobycie wiedzy na temat różnych kultur i wykształcenie umiejętności w zakresie  komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem różnic kulturowych.

W ramach nowatorskich warsztatów oraz dużej ilości specjalistycznych zajęć praktycznych studenci zdobywają kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów i konfliktów wynikających z przynależności do zróżnicowanych grup kulturowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki profesjonalnej wiedzy psychologicznej i umiejętnościom funkcjonowania w obszarze wielokulturowym po studiach na specjalności Psychologia dialogu międzykulturowego masz możliwość podjąć pracę w charakterze:

  • trenera komunikacji interkulturowej
  • specjalisty ds. negocjacji międzynarodowych
  • psychologa w organizacjach międzynarodowych i krajowych, rozwijających współpracę międzynarodową.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

  • Interkulturowowść w stosunkach międzymiastowych
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Mit i sterotyp we współczesnych kulturach
  • Sztuka dialogu i negocjacji miedzykulturowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy