Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICEJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Specjalność: Psychologia mediacji i negocjacji

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia mediacji i negocjacji przygotowują do pracy w charakterze mediatora i negocjatora. Umożliwiają zdobycie dogłębnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych rozwiązywaniem konfliktów, zarówno o szerszym zasięgu społecznym, jak i jednostkowym. Nowatorski program studiów i zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów pozwalają na wykształcenie kompetencji niezbędnych w prowadzeniu mediacji oraz negocjacji.

Po specjalności Psychologia mediacji i negocjacji masz możliwość podjęcia ciekawej pracy w instytucjach rządowych i pozarządowych i biznesie jako:

 • specjalista w dziale negocjacji handlowych
 • konsultant w dziale kadrowym, konsultant ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych
 • specjalista ds. public relations, przedstawiciel ds. utrzymywania relacji i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
 • negocjator, lider zespołu negocjacyjnego
 • mediator

PROFIL ABSOLWENTA

Liczne zajęcia praktyczne i dobrze dobrany program studiów na specjalności Psychologia mediacji i negocjacji pozwolą Ci nabyć niezbędna wiedzę i kompetencje do podjęcia pracy zawodowej.

Po studiach:

 • wiesz jak skutecznie rozpoznać różne stanowiska, poglądy i opinie osób oraz grup społecznych
 • potrafisz we właściwy sposób wyrażać i uzasadniać własne poglądy oraz występować w roli rzecznika
 • potrafisz rozwiązywać spory interpersonalne w zakładzie pracy, grupie pracowniczej.
 • Znasz teorie komunikacji, metody i techniki wywierania wpływu oraz psychologiczne aspekty dialogu społecznego, dzięki czemu potrafisz skutecznie prowadzić debaty, negocjacje, a także rozwiązywać spory jako mediator
 • wiesz jak skutecznie nawiązywać i podtrzymywać relacje handlowe
 • potrafisz zapobiegać sytuacjom konfliktowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI

 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia
 • Metody i narzędzia mediacji i negocjacji
 • Psychologia perswazji
 • Psychologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania negocjacji

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy