Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent na tej specjalności poznał systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zdobędzie umiejętności z zakresu audytu i kontroli systemów informatycznych. Ponadto zdobędzie umiejętność planowania i organizacji bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm:

  • Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług
  • Systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji
  • Metody ataków cyberterrorystycznych
  • Ochrona danych w systemie – logika, technika i kryptografia
  • Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy