Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Prawo bezpieczeństwa narodowego

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Prawo bezpieczeństwa narodowego jest częścią prawa bezpieczeństwa i normuje kwestie funkcjonowania władzy publicznej. Zajmuje się przeciwdziałaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków niepożądanych zdarzeń mających – lub mogących mieć – wydźwięk publiczny.

Studia na specjalności Prawo bezpieczeństwa narodowego pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą uprawnień i ograniczeń, w ramach których powinny funkcjonować służby publiczne i porządkowe.

Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze specjalisty w wielu instytucjach bezpieczeństwa publicznego, takich jak

 • Policja
 • służba więzienna
 • straż pożarna
 • agencje ochrony

 

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów gruntownie poznasz prawo dotyczące służb publicznych i porządkowych oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie.

Po studiach:

 • Posiadasz wiedzę na temat uprawnień i ograniczeń, w ramach których powinny funkcjonować służby publiczne i porządkowe
 • Wiesz jak poruszać się w zawiłościach prawa polskiego i Unii Europejskiej
 • Znasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znasz język obcy specjalistyczny, zawodowy

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PRAWO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • Postępowanie karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne i wykroczeń
 • Prawo Unii Europejskiej

 

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy