Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służba Więzienna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent na tej specjalności zdobywa wiedzę z zakresu form pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej oraz metodyki pracy wychowawczej w środowisku więziennym. Pozna podstawy polskiego systemu penitencjarnego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Służba Więzienna:

  • Konwojowanie i zasady użycia broni palnej
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
  • Psychopatologia
  • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
  • Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy