Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu wszelkich form bezpieczeństwa oraz zna podstawę prawną. Ma rozeznanie w procedurach bezpieczeństwa wszczętych w szkole. Jak również rozumie zależności związane z profilaktyką w szkołach.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencja

  • BHP w szkole i placówkach oświatowych
  • Organizacja bezpieczeństwa w szkole
  • Prawna odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia w szkole
  • Profilaktyka przemocy szkolnej
  • Szkolne programy profilaktyczne
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy