Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Edukacja europejska – fundusze unijne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W ostatnim czasie procesy, które zachodzą w Unii Europejskiej wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji. Celem studiów na specjalności Edukacja europejska – fundusze unijne jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i przygotowanie kompetentnej kadry do funkcjonowania w różnych obszarach życia wspólnoty europejskiej.

Studia na specjalności Edukacja europejska – fundusze unijne pozwolą Ci zdobyć szerokie kwalifikacje przydatne do podjęcia ciekawej, rozwojowej pracy w:

 • szkołach
 • instytucjach promujących wiedzę o Unii Europejskiej
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach szkoleniowych i centrach kształcenia ustawicznego
 • działach szkoleń instytucji i przedsiębiorstw
 • biurach karier
 • ośrodkach podnoszenia potencjału jednostki w zakresie autoprezentacji i aktywności zawodowej

PROFIL ABSOLWENTA

Szeroki zakres umiejętności miękkich oraz wiedza z zakresu historii, przestrzeni i kultury europejskiej, a także systemu prawnego, politycznego i gospodarczego Unii Europejskiej sprawia, że po studiach jesteś gotowa/y do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach o charakterze społecznym i rozwojowym, gdzie ważne są kompetencje interpersonalne, dobra komunikacja i nastawienie na dialog.

Studia pozwolą Ci poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym język specjalistyczny, zawodowy.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EDUKACJA EUROPEJSKA – FUNDUSZE UNIJNE

 • Administracja i samorząd terytorialny w Europie
 • Europejska polityka społeczna
 • Europejskie media i komunikowanie
 • Instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • Kultura i cywilizacja europejska
 • Społeczeństwo i polityka współczesnej Europy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy