Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Edukacja obronna i Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Obecnie bezpieczeństwo jest sprawą dotyczącą nie tylko sił zbrojnych, ale całego społeczeństwa. Studia na specjalności Edukacja obronna i Zarządzanie kryzysowe przygotowują specjalistów, którzy będą zarówno edukować, jak i podejmować konkretne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach wyjątkowych.

Po studiach masz możliwość podjęcia pracy jako doradca, ekspert lub inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych m.in. w:

 • wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju
 • instytucjach realizujących zadania obronne
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • służbach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

PROFIL ABSOLWENTA

Podczas studiów na specjalności Edukacja obronna i Zarządzanie kryzysowe zdobywasz nie tylko specjalistyczną wiedzę teoretyczną. Dzięki zajęciom warsztatowym prowadzonym z przedstawicielami instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja czy Służba Więzienna zdobywasz praktyczne umiejętności, które przygotowują cię do podjęcia pracy.

Po studiach masz wiedzę i umiejętności z zakresu

 • bezpieczeństwa
 • ratownictwa
 • zarządzania informacją
 • kierowania zespołem ludzi
 • problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Ochrona i obrona cywilna
 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Przysposobienie obronne społeczeństwa
 • Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole i zakładzie pracy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy