Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi zdobytą wiedzę z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych wykorzystać w praktyce zawodowej. Potrafi przeprowadzić pełną diagnozę systemu rodzinnego oraz zainicjować metody opieki domowej nad osobą starszą.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

  • Diagnoza systemu rodzinnego
  • Etyczne i prawne aspekty pracy asystenta rodziny
  • Metody i techniki opieki domowej nad osobą starą
  • Metody terapii osób starszych
  • Plan pracy z osobą starszą i jej rodziną
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy