Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności posiada umiejętności w zakresie pracy jako kuratora sądowego. Praca w oparciu o metodykę pracy wychowawczej w zakładzie karnym. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii społecznego niedostosowania.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

  • Formy i metody pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
  • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
  • Prawo penitencjarne z prawnymi podstawami
  • Systemy penitencjarne i typologia zakładów karnych
  • Teoria resocjalizacji
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy