Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Resocjalizacja

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Praca z „trudną młodzieżą” w warunkach resocjalizacji wymaga silnej osobowości, charyzmy i postawy pełnej optymizmu. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy i chcesz mieć wpływ na drugiego człowieka z bagażem doświadczeń, Resocjalizacja będzie dobrym wyborem.

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych do diagnozowania problemów w środowiskach społecznie zagrożonych oraz umożliwiają zyskanie umiejętności programowania skutecznych działań w placówkach objętych działaniami resocjalizacji.

Dyplom studiów licencjackich z zakresu Resocjalizacji pozwala Ci ubiegać się o pracę

 • na terenie więzienia
 • w zakładach poprawczych
 • w szkołach i innych instytucjach o charakterze resocjalizacyjnym.

PROFIL ABSOLWENTA

Po studiach na specjalności Resocjalizacja:

 • posiadasz kompetencje niezbędne do diagnozowania problemów  w środowiskach społecznie zagrożonych
 • umiesz programować skuteczne działania w placówkach objętych działaniami resocjalizacji
 • znasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • potrafisz posługiwać się językiem specjalistycznym, zawodowym

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności RESOCJALIZACJA

 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Młodzieżowe subkultury dewiacyjne
 • Psychologia społecznego niedostosowania
 • Psychopatologia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy