Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Ekopsychologia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ekopsychologia jest specjalnością,  która  łączy wiedzę o psychologii człowieka z ideą życia zgodną z naturą. Nauka ta powstała na bazie projektów doskonalenia społeczeństwa obywatelskiego i ekologii, czyli nauki o ekosystemie i racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Ekopsychologia, powołując się na dowody gromadzone przez niektórych biologów, wskazuje na związek między stanem natury, a poziomem ludzkiego szczęścia (biofilia).

Jeśli jest Ci bliska idea życia w zgodzie z naturą i chcesz profesjonalnie zajmować się tą dziedziną nauki, Ekopsychologia jest dla Ciebie.

PROFIL ABSOLWENTA

Specjalność Ekopsychologia pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z ekologii i funkcjonowania ekosystemu oraz sposobów funkcjonowania społeczności ludzkich wywodzących się z różnych kultur i o różnym poziomie zintegrowania z naturą. Ekopsychologia skupia się na potrzebach zarówno społeczności ludzkich jak i  potrzebach środowiska naturalnego.

Dzięki wiedzy z zakresu psychologii i zasad obywatelskości w kontekście ekologicznym oraz praktycznym umiejętnościom możesz podjąć pracę w:

  • organizacjach ekologicznych
  • instytucjach rządowych
  • organizacjach pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EKOPSYCHOLOGIA

  • Ekologia społeczna
  • Podstawy ekologii
  • Świadomość ekologiczna
  • Teoria i historia ekopsychologii

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy