Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia w biznesie i zarządzaniu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności wyróżnia się kompetencjami w zakresie zarządzania zespołem, zna mechanizmy psychologiczne podejmowania decyzji i zarządzania zmianą. Posiada umiejętności analizy zachowań organizacyjnych i w oparciu o metody pracy coachingu i mentoringu oddziaływać na procesy kadrowe.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia w biznesie i zarządzaniu

  • Podstawy zarządzania
  • Psychologia decyzji i zarządzania zmianą
  • Psychologia biznesu
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy