Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zna systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz ma umiejętności z prowadzenia audytu i kontroli systemów informatycznych. Posiada również umiejętność planowania i organizacji bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

  • Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług
  • Systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji
  • Metody ataków cyberterrorystycznych
  • Ochrona danych w systemie – logika, technika i kryptografia
  • Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy