Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli chcesz być fachowcem zajmującym się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i informacjami niejawnymi, poszukiwanym na rozwijającym się rynku ochrony, zarówno agencji państwowych jak i firm prywatnych lub specjalistą w administracji publicznej, – ta specjalność jest dla ciebie!

Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z poruszaniem się w różnych obszarach działań z zakresu ochrony danych w systemie, poznasz najczęstsze zagrożenia pojawiające się cyberprzestrzeni i sposoby zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych, dowiesz się jak zabezpieczyć sieć przed atakami hakerów.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • administratora sieci,
  • pełnomocnika w administracji publicznej (PKOC),
  • specjalisty ds. bezpieczeństwa danych,
  • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności bezpieczeństwo informacji- cyberterroryzm na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu audytu i kontroli systemów informatycznych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, metod ataków cyberterrorystycznych, ochrony danych w systemie, podstaw prawnych bezpieczeństwa informacyjnego, polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem w systemach informacyjnych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie organizacji i realizacji systemu bezpieczeństwa informatycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

  • Audyt i kontrola systemów informatycznych
  • Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego
  • Metody ataków cyberterrorystycznych
  • Ochrona danych w systemie- logika, technika i kryptografia
  • Podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy