Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności bazuje na znajomości prawa administracyjnego oraz prawa ochrony osób obiektów i mienia w odniesieniu do imprez masowych. Posiada umiejętności z zakresu koordynowania działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

  • Koordynacja działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego
  • Oceny ryzyka imprez masowych
  • Planowanie i organizacja imprez masowych
  • Zabezpieczenie imprez masowych
  • Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia życia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy