Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Promocja i edukacja dla bezpieczeństwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W obecnych czasach bezpieczeństwo to nie tylko ogólne pojęcie związane z sytuacją pokoju lub wojny. Wojna przestała mieć charakter militarny, a sytuacje zagrażające bezpieczeństwu takie jak np. zamachy terrorystyczne stają się coraz bardziej realne. Na bezpieczeństwo możemy mieć wpływ – zależy ono od stanu świadomości społeczeństwa i codziennych działań podejmowanych przez każdego z nas. Wiedza związana z tym, na co zwracać uwagę czy jak konkretnie zachować się w sytuacji zagrożenia może przyczynić się do ochrony zdrowia i życia wielu osób, stąd tak ważne są działania edukacyjne i promowanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo.

Studia licencjackie w Jaworznie na specjalności Promocja i edukacja dla bezpieczeństwa przygotują Cię do podjęcia pracy o charakterze edukacyjnym m.in.:

 • w placówkach oświatowych
 • w instytucjach samorządowych
 • jako funkcjonariusz/ka służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa/ bezpieczeństwa szkolnego.

Po studiach będziesz przygotowana/y do podejmowania konkretnych działań w zakresie promocji bezpieczeństwa, a także edukowania w zakresie takich przedmiotów jak:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • przysposobienie obronne społeczeństw
 • ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

PROFIL ABSOLWENTA

Odpowiedni program zajęć zbilansowanych pod kątem teorii i praktyki sprawia, że studia licencjackie w Jaworznie na specjalności Promocja i edukacja dla bezpieczeństwa umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania przyszłej do pracy.

Po studiach:

 • masz wiedzę ogólnopedagogiczną, która pozwoli Ci skutecznie przekazywać wiedzę
 • posiadasz specjalistyczną wiedzę z zakresu przysposobienia obronnego, dzięki czemu jesteś dobrze przygotowana/y merytorycznie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
 • znasz metodykę dotyczącą działalności dydaktyczno – promocyjnej
 • masz wiedzę na temat Public Relations i sposobów promocji bezpieczeństwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PROMOCJA I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy