Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Ratownictwo medyczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia licencjackie na specjalności Ratownictwo medyczne, dzięki bogatemu programowi i dużej ilości zajęć warsztatowych rzetelnie i praktycznie przygotowują profesjonalistów – ratowników medycznych gotowych do wykonywania czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych.

Kończąc specjalność Ratownictwo medyczne masz możliwość podjąć pracę w:

 • zespołach ratownictwa medycznego
 • specjalistycznych służbach ratowniczych
 • ośrodkach nauczających
 • centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego
 • straży pożarnej

Będziesz mieć także możliwość opracowywać regionalne plany zabezpieczenia kryzysowego, zabezpieczać imprezy masowe czy realizować się w pracy jako instruktor pierwszej pomocy w szkołach.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Ratownictwo medyczne pozwalają nabyć praktyczne umiejętności, dzięki którym po skończeniu nauki jesteś wykwalifikowanym ratownikiem medycznym.

Po studiach:

 • doskonale radzisz sobie z udzielaniem pierwszej pomocy w różnych sytuacjach
 • potrafisz prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci
 • masz wiedzę i umiejętności dotyczące przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia
 • wiesz jak realizować działania segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
 • potrafisz podjąć działania profilaktyczne ograniczające skutki zdrowotne zdarzenia
 • wiesz jak bezpiecznie przygotować i realizować transport poszkodowanego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Jednostki ratownictwa medycznego
 • Medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłych
 • Pomoc medyczna przy zabezpieczeniu imprez masowych
 • Zaawansowane zabiegi reanimacyjne

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy