Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Służby rządowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zarządzać zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.
Jeśli chcesz realizować się  w odpowiedzialnej roli specjalisty ds. zarządzania kryzysowego ta specjalność jest dla ciebie!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska, organizowaniem spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub ewentualny konflikt zbrojny.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania kryzysowego i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • na stanowisku doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju,
  • na stanowisku specjalisty w instytucjach realizujących zadania obronne,
  • na stanowisku specjalisty w jednostkach Wojska Polskiego,
  • na stanowisku specjalisty w strukturach MSWiA lub MS.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności zarządzanie kryzysowe na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności 
z zakresu psychologii sytuacji kryzysowych, negocjacji w takich sytuacjach, podstaw prawnych zarządzania kryzysowego, organizacji i funkcjonowania CZK. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy w grupą i jednostką w sytuacjach kryzysowych, jest przygotowany do współpracy w grupie i innymi specjalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie kryzysowe

  • Media w sytuacjach kryzysowych
  • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
  • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
  • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
  • Psychologia sytuacji kryzysowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy