Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi diagnozować i analizować zagrożenia w społecznościach lokalnych. Posiada umiejętności zarządzania systemami ratownictwa oraz umiejętności negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Zna psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie kryzysowe

  • Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
  • Instytucje zarządzania kryzysowego
  • Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
  • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
  • Zarządzanie ryzykiem

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy