Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE

Specjalność: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W sytuacjach kryzysowych niezwykle ważne są umiejętności sprawnego zarządzania zespołami ludzkimi oraz  pozyskiwania niezbędnych informacji. Jeśli lubisz wyzwania i chcesz realizować się w odpowiedzialnej roli specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, studia licencjackie na specjalności Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych pozwolą Ci zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Po studiach masz możliwość podjąć pracę m.in.:

 • w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego
 • w strukturach MSWiA, Policji, służb penitencjarnych, straży miejskiej i innych instytucjach państwowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.
 • w instytucjach realizujących zadania obronne
 • jako doradca lub inspektor w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju

PROFIL ABSOLWENTA

Duża ilość zajęć praktycznych na specjalności Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i wysoko wyspecjalizowana wiedza prowadzących profesjonalnie przygotuje Cię do podjęcia pracy.

Po studiach na specjalności Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych:

 • wiesz jak sprawnie zbierać niezbędne informacje
 • potrafisz hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje
 • wiesz jak postępować w przypadku kryzysu
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znasz język specjalistyczny, zawodowy

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • Instytucje zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy