KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Asystent rodziny (Gliwice)

OPIS

Rodzina jest najważniejszą grupą społeczną w życiu każdego człowieka. To w niej człowiek nabywa podstawowe umiejętności, normy, wartości i wzory zachowań przekazywane z pokolenia na pokolenia. Rodzina pełni doniosłą rolę, pełni ona wiele funkcji, które mają istotny wpływ na rozwój człowieka. Jednak nie zawsze rodzina funkcjonuje prawidłowo czy też realizuje w należyty sposób powierzone jej funkcje i zadania. W takich sytuacjach rodzina spierana jest często przez asystenta rodziny, osobę, która pomaga rozwiązać rodzinie jej trudności, dysfunkcje.

Celem kursu jest:

  • Celem kursu jest:
  • nabycie umiejętności pracy z rodziną,
  • nabycie elementarnej wiedzy z zakresu dysfunkcji rodziny i możliwości przeciwdziałania jej skutkom,
  • zadania asystenta rodziny,
  • kwalifikacje asystenta rodziny,
  • współpraca asystenta rodziny z Sądami, szkołami, instytucjami pomocowymi i innymi,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w wykonywaniu pracy asystenta rodziny,

Szkolenie realizowane jest w czasie 4 godzin szkoleniowych

PROWADZĄCY: mgr Anna MAJEWSKA

Anna Majewska- magister socjologii, tytuł uzyskany w 2010 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. Aktualnie doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej, oraz pedagogika, specjalność: pośrednictwo pracy. Uczestniczka wielu szkoleń specjalizacyjnych z zakresu pracy socjalnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ukończone z pozytywnym wynikiem certyfikowane Szkolenie Trenerów Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:

09 LUTY 2018 r. W godzinach od 11 do 15:00 (sala nr 32 – III piętro)

MIEJSCE: 

SkpProfi, ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice

CENA

– Studenci i Absolwenci WSB – 49 zł
– Pracownicy WSB – 49 zł
– Osoby spoza Uczelni – 59 zł 

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu! 
Ilość miejsc ograniczona.  
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14. – wraz z dowodem wpłaty!
Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:
SkpProfi,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279
koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko ,autyzm”.

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19  wew. 14 // e-mail:    [email protected] 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy