KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Pierwsza pomoc przedmedyczna (Gliwice)

OPIS

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

 1. Poznanie zasady funkcjonowania systemu ratownictwa i pomocy przedlekarskiej
 2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych w stosunkach międzyludzkich, w szczególności w sytuacjach kryzysowych obejmujących potrzebę pomocy przedlekarskiej
 3. Wskazanie teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej
 4. Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Szkolenie realizowane jest w czasie 3 godzin szkoleniowych

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Akty prawne w ratownictwie
  • Pierwsza pomoc w praktyce
  • Łańcuch przeżycia
  • Resuscytacja a reanimacja
  • Śmierć kliniczna a śmierć biologiczna
 • Najczęstsze sytuacja zagrażające życiu i zdrowiu
  • Niewydolność krążeniowo – oddechowa
  • Wstrząs
  • Nagłe wypadki i katastrofy komunikacyjne
  • Zakrztuszenia, zadławienia
  • Utonięcia
  • Zatrucia
  • Krwawienia i krwotoki
  • Zwichnięcia, złamania
 • Zasady postępowania w trakcie zabiegów pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
  • Jak wezwać pomoc – schemat meldunku
  • Podstawowe czynności ratownicze
  • Pozycja bezpieczna
  • Postępowanie w przypadku urazów, zadławień itd.

PROWADZĄCY:

mgr Ilona KOPTYŃSKA – pielęgniarka ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej opieki medycznej. Ukończone kursy instruktora pierwszej pomocy certyfikowane przez Europejską Rade Resuscytacji

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
8 grudnia 2017r.

MIEJSCE: 

SkpProfi, ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice

CENA

– Studenci i Absolwenci WSB – 99 zł
– Pracownicy WSB – 99 zł
– Osoby spoza Uczelni – 119 zł 

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu! 
Ilość miejsc ograniczona.  
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14. – wraz z dowodem wpłaty!
Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni: 
SkpProfi,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279
koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko ,pierwsza pomoc dla psow i kotow”.

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19  wew. 14 // e-mail:  [email protected] 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy