KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi (Nowość!)

OPIS

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełnienia wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami ich oceny.

Kurs jest w szczególności adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, osób zamierzających pozyskiwać fundusze unijne dla przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie ma charakter indywidualny i jest dostosowane do osób biorących w nim udział. Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość przeanalizowania indywidualnego przykładu wniosku aplikacyjnego, którego tematyka uzależniona jest od oczekiwań osoby biorącej udział w warsztatach. Prowadzący przekaże pomoce dydaktyczne oraz zaprezentuje narzędzia niezbędne do samodzielnego przygotowania wniosku aplikacyjnego

Program szkolenia:

Charakterystyka funduszy europejskich – zagadnienia praktyczne 

 

 • Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania sytemu zarządzania projektami unijnymi oraz wytycznymi, które ułatwią ich skuteczne pozyskanie
 • Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020
 • Charakterystyka Programów Operacyjnych w ramach nowej perspektywy budżetowej uwzględniająca specyfikę aplikacji
 • Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat funduszy unijnych oraz konkursów w ramach których możemy starać się o dofinansowanie projektu
 • Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych
 • Zapoznanie z podstawową dokumentacją projektu, oraz zasadami oceny wniosków aplikacyjnych. Praktyczne wskazówki, jak napisać prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztat 

 • Przygotowanie samodzielnego wniosku aplikacyjnego
 • Warsztaty „krok po kroku” obejmujące elementy wniosku aplikacyjnego m. in.  cele i wynik projektu, harmonogram realizacji, przygotowanie budżetu.
 • Ocena wniosku aplikacyjnego
 • Weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych

MIEJSCE I TERMIN

Gdańsk

TERMIN: Już w krótce kolejna edycja!

MIEJSCE:
SkpProfi
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

Poznań:

TERMIN: Już w krótce kolejna edycja!

MIEJSCE:
SkpProfi z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł

Pracownicy WSB – 89 zł

Osoby spoza Uczelni – 99 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
SkpProfi,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy