KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Skuteczny menager – od instruowania do pełnej autonomii pracowników

OPIS

Uwaga! Już niedługo kolejna edycja!

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza
 • menadżerowie
 • liderzy

 

Cele szkolenia:

Podnoszenie kompetencji  kadry kierowniczej  w 3 obszarach:

 • zarzadzania zespołem
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania przez cele – MBO i relacje

 

 Korzyści dla uczestników:

 • podnoszenie efektywności pracy własnej oraz efektywności zespołu,
 • proces delegowania i jego niezbędne etapy,
 • ocena pracownicza i jej prawdziwa rola
 • motywacja pracowników wg  schematu FLOWDRIVE

 

Program szkolenia:

1. WSTĘP: CZYLI PO PROSTU ZARZĄDZANIE TU I TERAZ:

 • co robić by mieć zespół, który wie co robić, a nie który czeka na decyzje lidera- elementy analizy transakcyjnej w zarzadzaniu

 

2. ZARZADZANIE ZESPOŁEM jako nieustający proces:

 • aktywność a efektywność,
 • podejmowanie ryzyka w zarządzaniu,
 • rola komunikacji drogą do autonomii pracowniczej
 • delegowanie jako narzędzie aktywizacji i budowania współodpowiedzialności pracowników,
 • ocena pracownicza jako odzwierciedlenie wartości, wizji i misji firmy
 • narzędzia szefowskie- praktyczne algorytmy: przekazywania trudnej decyzji, wyciągania konsekwencji, mediacji międzypracowniczych

 

3. ZARZĄDZANIA  NIEUSTAJĄCĄ ZMIANĄ- CZYLI PANACEUM NA LĘK:

 • jak przygotować siebie oraz zespół do zmiany- lęk a strach
 • strategia zarządzania wg. Aleksandra Wielkiego,
 • model Fisher’a,
 • model Kotter’a,
 • indywidualny model postępowania w zmianie: system Kaizen.

 

4. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE  (ZPC, MBO):

 • czym jest zarządzanie przez cele w praktyce,
 • zasady i kluczowe elementy ZPC,
 • wady i zalety,
 • przykłady wdrożeń.

Prowadzący: mgr Małgorzata PAWŁOWSKA

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustaleń

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 120 zł

Pracownicy WSB – 120 zł

Osoby spoza Uczelni – 140 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
SkpProfi,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy