Regulacje prawne

DLA KANDYDATA/ STUDENTA/ ABSOLWENTA

 1. Statut – obowiązuje do 30 września 2019 (PDF)
 2. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 3. Regulamin studiów 2018 – obowiązuje do 30 września 2019r. (PDF)
 4. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 5. Regulamin studiów podyplomowych (PDF) – obowiązuje od 01.10.2018r.
 6. Regulamin opłat za studia – obowiązuje od 01.10.2018 r. (PDF)
 7. Regulamin opłat za studia – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 8. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2018/2019 –  do 31.08.2019
 9. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019
 10. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 11. Regulamin stypendialny na rok akademicki 2018/2019 (PDF)
 12. Zasady dyplomowania – od 1.02.2017 r. (PDF)
  1. zał. nr 1 – Procedura i terminarz dyplomowania 
  2. zał. nr 2 – Arkusz opinii i recenzji pracy dyplomowej 
  3. zał. nr 3 – Wzór edycji tekstu pracy dyplomowej 
  4. zał. nr 4 – Protokół egzaminu dyplomowego
  5. zał. nr 5 – Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy 
 13. Rejestracja organizacji studenckich (PDF)
 14. Regulamin praktyk (PDF)
  1. zał. nr 7 – Ewidencja realizacji praktyk
  2. zał. nr 8 – Etapowa karta przebiegu praktyk
 15. Zasady studiowania wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz studiowania według indywidualnej organizacji studiów (PDF)
 16. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 17. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 18. Zarządzenie w sprawie możliwości wyboru egzaminatora (PDF)
 19. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2018/2019 (PDF)
 20. Zarządzenie Rektora Nr 072 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018/2019
 21. Uchwała Nr/02/04/2018 w sprawie określenia warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020
 22. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”
 23. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 24. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 25. Kodeks Etyki Studenta:
 26. Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  Nr 011/02/2012 w sprawie stwierdzenia wejścia w życie Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 27. Uchwała nr 1/2012 Zarządu Samorządu Studenckiego w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 28. Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

DLA KANDYDATA/SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

DLA PRACOWNIKA

 1. Statut – obowiązuje do 30 września 2019 (PDF)
 2. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 3. Regulamin pracy (PDF)
 4. Regulamin wynagradzania (PDF)
 5. Regulamin organizacyjny (PDF)
 6. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 7. Instrukcja archiwalna (PDF)
 8. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 9. System działalności metodycznej (PDF)
 10. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 11. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 12. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 13. Regulamin Rady Wydawniczej (PDF)
 14. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 15. Zasady rachunkowości (PDF)
 16. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 17. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 18. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF) 
 19. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 20. ERASMUS Plus – skład osób funkcyjnych (PDF)
 21. Zarządzenie Rektora Nr 070 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018-2019
 22. Zarządzenie Rektora Nr 071 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018-2019
 23. Zarządzenie Rektora Nr 130/12/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich do krajów partnerskich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019
 24. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 25. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy