Wydawnictwo

Informacje ogólne:

Wydawnictwo cyklicznie wydaje następujące recenzowane monografie wieloautorskie:

 • Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy,
 • Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Edukacja elit XXI wieku
 • Edukacja XXI wieku,
 • Kultura Pokoju,
 • W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2154).

Ponadto Wydawnictwo wydaje recenzowany kwartalnik „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” (ISSN 1899-3524), który znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 8 punktów do dorobku naukowego.

Publikujemy w nim artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów o szerokim zakresie merytorycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków publikacji w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym, a także archiwalne numery czasopisma znajdą Państwo na stronie internetowej przeglądu.

Informacje dla autorów:

Chcesz opublikować artykuł, a nie wiesz które wydawnictwo wybrać?
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ma dla Ciebie wspaniałą ofertę. Proponujemy Ci, w szybkim czasie, bez niepotrzebnego czekania i stresu z tym związanego, wydanie artykułu w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Edukacja dla bezpieczeństwa –  bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzanie, pedagogika i psychologia to działy naszego Czasopisma. Masz tekst związany z tą właśnie tematyką? Nie zwlekaj, zgłoś się do nas!

Masz napisany doktorat, podręcznik lub skrypt i zależy Ci na jego wydaniu? Zapraszamy do kontaktu – zapewniamy kompleksową obsługę Twojego tekstu: od korekty po skład tekstu, projekt okładki i wydanie publikacji we współpracującej z nami drukarni.

Nasze atuty:
kompleksowa, fachowa obsługa, przystępne ceny i krótki czas oczekiwania na publikację.

Kontakt:
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (e-mail: [email protected]).

Ważne dokumenty:

Wytyczne dla autorów (PDF)
Oświadczenie – zgoda na publikację (PDF)(WORD)
Procedura recenzowania (PDF), (WORD)
Wzór recenzji wydawniczej (PDF)

Nr konta bankowego Wydawnictwa WSB: 75 1050 1520 1000 0023 5075 4319 ING Bank Śląski

RADY, KOMITETY, RECENZENCI

Rada wydawnicza:

 1. dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca;
 2. dr hab. Ilona WALKOWSKA – zastępca przewodniczącej;
 3. dr Katarzyna GÓRECKA – zastępca przewodniczącej;
 4. lic. Sonia ANZONG – członek;
 5. dr Danuta BARTKOWIAK – członek;
 6. mgr Monika BIEGUN – członek;
 7. mgr Katarzyna BOLEK – członek;
 8. mgr Julita JABŁOŃSKA – członek;
 9. mgr inż. Marika KLICIŃSKA – członek;
 10. dr Karina KNASIECKA-FALBIERSKA – członek;
 11. dr Anna KURKIEWICZ – członek;
 12. dr Helena MAREK – członek;
 13. dr Natasza STARIK – członek;
 14. mgr Natalia URBANIAK – członek.

Rada programowa wydawnictwa:

 1. Dr hab. Ewa MISTERSKA – przewodniczący;
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI – zastępca przewodniczącej;
 3. mgr Kinga KOT – sekretarz;
 4. prof. dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI – członek;
 5. prof. zw. dr hab. Bronisław GOŁĘBIOWSKI – członek;
 6. prof. zw. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI – członek;
 7. prof. dr hab. Arkadiusz JUNCEWICZ – członek;
 8. prof. zw. dr hab. Artur KIJAS – członek;
 9. prof. zw. dr hab. Zbigniew NĘCKI – członek;
 10. prof. dr hab. Franciszek NOWIŃSKI – członek;
 11. prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI – członek;
 12. prof. zw. dr hab. Teresa ROSTOWSKA – członek;
 13. prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA – członek;
 14. prof. dr Robert WIERZBIŃSKI – członek.

Komitet redakcyjny wydawnictwa:

 1. prof. dr hab. Maria KOZIELSKA – redaktor naczelna;
 2. dr Joanna FARYSEJ – zastępca redaktor naczelnej;
 3. dr Adam ADAMSKI – członek;
 4. mgr Marta KAŹMIERCZAK – członek;
 5. dr Urszula LASSA – członek;
 6. dr inż. Ewa MAKOSZ – członek;
 7. dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek;
 8. dr Bożenna PIĄTKOWSKA – członek;
 9. dr Joanna SZYDŁOWSKA – członek;
 10. mgr Ewa SZYMAŃSKA – członek;
 11. mgr inż. Agnieszka WALENTYNOWICZ – członek.

Stali recenzenci działów problemowych Przeglądu Naukowo – Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

 1. prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI – bezpieczeństwo narodowe;
 2. prof. dr hab. Daniel FIC – zarządzanie;
 3. prof. zw. dr hab. Marceli KOSMAN – bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne;
 4. prof. zw. dr hab. Michał PŁACHTA – bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne;
 5. prof. dr hab. Aleksandra SKRABACZ – bezpieczeństwo narodowe
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI – bezpieczeństwo zdrowotne;
 7. prof. dr hab. Halina TUMOLSKA – pedagogika;
 8. prof. dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA – psychologia.

Stali recenzenci zewnętrzni:

 1. prof. zw. dr hab. Irina SURINA;
 2. prof. zw. dr hab. inż. Bogdan SZULC;
 3. prof. zw. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO;
 4. prof. dr hab. Borys KOWALIOW;
 5. prof. dr hab. Daria KOZAK;
 6. prof. dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO;
 7. prof. dr Romualdas POVILITIS;
 8. prof. dr Tamara TKACZ;
 9. dr Nadia BRYL;
 10. dr Marta CZARNECKA-IWAŃCZUK;
 11. dr Alena DOUŠKOVA;
 12. dr Zlatica HUL’OVA;
 13. dr Juraj MADEJ.

Skład Rady Naukowej Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”:

 1. prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA – przewodniczący;
 2. prof. zw. dr hab. Kazimierz ŁASTAWSKI – zastępca przewodniczącego;
 3. dr Grażyna GRADZIŃSKA – sekretarz;
 4. dr inż. Pavel FOLTIN – członek;
 5. dr Anatolij KIBYSH – członek;
 6. prof. dr hab. Michaił Michajłowicz KORDA – członek;
 7. prof. zw. dr hab. Bogumiła LENARCZYK-KOSMAN – członek;
 8. prof. dr hab. Henryk LISIAK – członek;
 9. dr Raushangul MUSKUSHEVA – członek;
 10. prof. dr Andrzej PIOTROWSKI – członek;
 11. dr Mary STOILOVA ZHEREV – członek;
 12. prof. dr hab. Veneta YANKOVA – członek.

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY

Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

ISSN 1899-3524

Kwartalnik wydawany od 2008 r. Wpisany na listę B czasopism naukowych. Autorzy artykułów otrzymują 8 punktów do dorobku naukowego.

Publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym.

Po szczegółowe informacje oraz wytyczne dla autorów zapraszamy na stronę Przeglądu: http://www.przeglad.wsb.net.pl/

Kontakt:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Elizy Orzeszkowej 1, 61-778 Poznań
e-mail: [email protected]

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

 1. Kolejny numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”;
 2. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Edukacja XXI wieku” pt. Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy;
 3. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Edukacja elit XXI wieku” pt. Współczesne elity wobec wyzwań w świecie ponowoczesnym;
 4. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” pt. Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku;
 5. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”;
 6. Recenzowana monografia wieloautorska „Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych”;
 7. GOŁĘBIOWSKI Ryszard, „Piszę pracę dyplomową (poradnik dla studentów)”;
 8. STANISZEWSKI Tomasz, „Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski”.
 9. Recenzowana monografia wieloautorska z serii “Edukacja elit XXI wieku” pt. Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa;
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 1/2019 (42)

1.       Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 1/2018 (38)

2.       Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 2/2018 (39)

3.       Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 3/2018 (40)

4.       Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 4/2018 (41)

5.       BARTKOWIAK Danuta, Inż. Ernest A. Malinowski 1818-1899 w 200 rocznicę urodzin

6.       DURAJ Natasza, Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej

7.       Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, Irena MALINOWSKA, Helena MAREK, Dominika MYŚLIŃSKA, Magdalena PINKOWICKA (red.)

8.       Julia NOWICKA, Anna KURKIEWICZ, Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku.

9.       Zbigniew CIEKANOWSKI, Katarzyna GÓRECKA W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 1

10.   Maria KOZIELSKA, Andrzej ZDUNIAK, Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy

11.    Ewa MAKOSZ, Natasza STARIK, Edukacja elit XXI wieku. Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 4/2017 (37)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 3/2017 (36)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 2/2017 (35)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 1/2017 (34)
 5. Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Andrzej GAŁECKI, Andrzej BOLEWSKI (red.)
 6. Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej, Katarzyna GÓRECKA, Anna KURKIEWICZ, Helena MAREK (red.)
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa. Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych, Beata BĄCZKIEWICZ, Marek ILNICKI, Magdalena SZULCA (red.), tom 1
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, Monika BARAN, Marek ILNICKI, Helena MAREK (red.), tom 2
 9. Edukacja elit XXI wieku. Kompetencyjne pojęcie elit społecznych, Marcin PIĄTEK, Natasza STARIK (red.)
 10. Edukacja XXI wieku. Przestrzenie współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Natasza STARIK, Natalia MAJCHRZAK (red.), tom 1 (40)
 11. Edukacja XXI wieku. Przestrzenie współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Anna KURKIEWICZ, Katarzyna GÓRECKA (red.), tom 2 (41)
 12. FECHNER Natalia Anna, Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w XXI wieku
 13. KRAWCZYK-SAWICKA Anna, Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
 14. Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy środowisk, Natalia MAJCHRZAK, Helena MAREK, Agnieszka WALENTYNOWICZ (red.)
 15. OTWINOWSKI Wiesław, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa
 16. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Mirosław MICHALSKI, Andrzej BOLEWSKI (red.), tom 1
 17. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Anna KURKIEWICZ, Joanna FARYSEJ (red.), tom 2
 18. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Natalia MAJCHRZAK, Katarzyna GÓRECKA (red.), tom 3
 19. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Józef BUCZYŃSKI, Ewa MISTERSKA (red.), tom 4
 20. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Sebastian NIEDZWIECKI, Natasza STARIK (red.), tom 5
 21. WIATR Jerzy, Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie
 22. WLAŹLIK Barbara, Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 4/2016 (33)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 3/2016 (32)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 2/2016 (31)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 1/2016 (30)
 5. „Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (Perspektywa historyczna i współczesna)”, Halina TUMOLSKA
 6. „Na tropach bohaterów Trylogii”, Marceli KOSMAN
 7. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 3,  Teresa WĘGLARZ, Helena Marek (redakcja naukowa)
 8. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak (redakcja naukowa)
 9. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 1, Natasza STARIK, Andrzej ZUDNIAK (redakcja naukowa)
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa”, Andrey LYMAR, Marek ILNICKI (redakcja naukowa)
 11. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego”, t. 3, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 12. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Społeczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 13. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Współczesne środowisko bezpieczeństwa”, t. 1, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 14. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Małgorzata KUĆ, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Helena MAREK, Katarzyna GÓRECKA (redakcja naukowa)
 16. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Irena BABETS, Helena MAREK (redakcja naukowa)
 17. „Studia przypadków w badaniach bezpieczeństwa”, t. 2, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 18. „Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce”, t. 1, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 19. „Kultura Pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, Tadeusz IWIŃSKI, Helena MAREK, Jerzy WIATR (redakcja naukowa)
 20. „Edukacja Elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Natasza STARIK, Teresa WĘGLARZ, Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 1/20015 (26)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 2/20015 (27)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 3/20015 (28)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 4/20015 (29)
 5. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Zbigniew Nęcki (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 7. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 3, Natasza Starik, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 8. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 4, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 10. „Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej”, Marek Tobolski
 11. „Tożsamość mieszkańców Górnego Śląska”, Aleksandra Oczkowicz
 12. „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku”, Aleksandra Hadzińska-Wyrobek
 13. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 1, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 3, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 2, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 3, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 19. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 20. „Ochrona osobista. Podręcznik”, Marian Kryłowicz
 21. „Pozycja i znaczenie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w treściach programowych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Studium przypadku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”, Piotr Kwiatkiewicz
 22. „Handel ludźmi – metody działania sprawców”, Irena Malinowska
 23. „Schemat emocjonalny przywiązania a procesy przetwarzania emocji i symbolizacji. Jak wewnętrzne dziecko wpływa na relacje dorosłego?”, Tomasz Juńczyk
 24. „Sprawozdanie członków zespołu badawczego z działalności badawczej w ramach projektu: „Przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu do zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Za okres 2017-2015. Raport”, Marian Kopczewski
 25. „Sprawozdanie z projektu badawczego: „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”. Raport”, Magda Wojdyła-Bednarczyk
 26. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Ewa Misterska (redakcja naukowa)
 27. „Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości”, Izabela Zofia Stankowska-Mazur
 28. „Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Raport”, Grażyna Miłkowska
 29. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 1/20014 (22)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 2/20014 (23)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 3/20014 (24)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 4/20014 (25)
 5. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań”, Edukacja XXI wieku, t. 2, Natalia Dębowska, Marta Walachowska, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”,
  t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 7. „Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB”, Józef Buczyński,
  Marian Kopczewski (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Edyta Ślachcińska, Helena Marek (redakcja naukowa)
 10. „Piękne Hurysy czy soczyste owoce? Krótkie impresje o seksualności w rozwoju osobistym w menadrach kultury zachodu”, Krzysztof Kolecki
 11. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 3, Małgorzata Kuć, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 12. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka – Zasoby naturalne i logistyka”, t. 1, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Technologia – Prawo – Ochrona Środowiska”, t. 2, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych”, Joanna Krawczyk
 15. „Powódź 2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej”,
  Grzegorz Pietrek
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 1, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 2, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 3, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 19. „Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70.”, Henryk Lisiak, Joanna Farysej, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 20. „Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 1,
  Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 21. „Nowe technologie i ochrona zdrowia – wybrane elementy bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 22. „Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka”, Wiesław Otwinowski
 23. „Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku”, Aleksandra Oczkowicz
 24. „Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne”, Helena Marek
 25. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj-Szczerek
 26. „Obecná bezpečnostní rizika”, Janusz Mika
 27. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 28. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 2, Małgorzata Suświłło, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 29. „Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia”, Marian Kopczewski, Joanna Farysej, Sebastian Niedzwiecki (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 1/2017 (18)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 2/2017 (19)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 3/2017 (20)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 4/2017 (21)
 5. „Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata”, t. 3, Edukacja dla bezpieczeństwa, Andrzej Piotrowski, Marek Ilnicki (redakcja naukowa)
 6. „Szkice z socjologii sportu”, Edward Hajduk, Fabian Hajduk
 7. „Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza postaw i zachowań studentów w Polsce i we Francji”,
  Ewelina Flatow
 8. „Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych”, Tomasz Holecki (redakcja naukowa)
 9. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Marta Walachowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 10. „Konfrontacje literackie i językowe”, Tadeusz Linkner, Ewelina Mendala-Kwoczek,
  Barbara Pestka-Grzybowska (redakcja naukowa)
 11. „Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 12. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”, wyd. 2 poprawione, Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 13. „Centra transferu technologii jako przykład wdrażania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych”,
  Tomasz Hoffmann
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce”, Marian Kopczewski, Iwona Grzelczak-Miłoś, Marta Walachowska (redakcja naukowa)
 15. „Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym”, Stanisław Mikołajczak
 16. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Aspekty militarne i niemilitarne” Edukacja dla bezpieczeństwa,
  t. 1, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 17. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań” Edukacja XXI wieku, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 18. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 19. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 3, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 20. „Organizace součinnosti policie Ceské Republiky a Polské Republiky v mimořádných situacích ohrožení osob a prostředí”, J. Mika
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 1/2012 (14)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 2/2012 (15)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 3/2012 (16)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 4/2012 (17)
 5. „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”, Adrian Karol Siadkowski (redakcja naukowa)
 6. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 2, Elżbieta Frołowicz,
  Natalia Majchrzak, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe”, Henryk Lisiak (redakcja naukowa)
 8. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”,
  Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 9. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj
 10. „Internet jako narzędzie komunikacji globalnej”, Jakub Olchowski, Maja Mencel (redakcja naukowa)
 11. „Czy można pomagać skutecznie?”, Edward Hajduk
 12. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 1, Marek Ilnicki, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 14. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku” t. 2, Natalia Majchrzak, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 15. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 16. „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo”, t. 1 Żydzi, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 17. „Web 2.0. Szanse i zagrożenia”, Joanna Farysej, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 18. „Financial corrections as a control instrument of spending Union`s resources”, Tomasz Hoffmann
 19. „Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Udział w wybranych politykach publicznych”,
  Tomasz Hoffmann
 20.  „Podstawy decydowania biznesowego i politycznego”, Iwona Korcz
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 1/2011 (10)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 2/2011 (11)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 3/2011 (12)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 4/2011 (13)
 5. „Bezpieczeństwo Polska i świat. Wczoraj – dziś – jutro”, Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz (redakcja naukowa)
 6. „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce”, Adrian Karol Siadkowski
 7. „Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Prozdrowotne i ryzykowne zachowania seksualne kobiet”, Anita Machaj
 8. „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne”, Marcin Krause
 9. „Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu”, Mirosław Borkowski
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa”, Krzysztof Augustyniak,
  Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 11. „Zarządzanie ryzykiem. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa”, Stefan Filary
 12. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – Euro 2012. Stan obecny i perspektywy”, Marian Kryłowicz,
  Ryszard Tomczak, Jan Zych (redakcja naukowa)
 15. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Edukacja XXI wieku”, t. 3, Andrzej Zduniak, Edyta Ślachcińska (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 1/2010 (6)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 2/2010 (7)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 3/2010 (8)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 4/2010 (9)
 5. „Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie”, Stefan Filary
 6. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 1, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 7. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 2, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 8. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 3, Magdalena Gawrońska-Garstka, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 1, Andrzej Zduniak, Renata Reclik (redakcja naukowa)
 10. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 2, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 11. „Logistyka miasta w zarysie”, Bernard Rzeczyński
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 1/2009 (3)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 2/2009 (4)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 3/2009 (5)
 4. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Dorota Rondalska,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 6. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska i Wiesław Otwinowski (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo Intelektualne Polaków” Edukacja dla bezpieczeństwa, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości”, Kazimierz Dopierała,
  Zbigniew Dziemianko (redakcja naukowa)
 9. „Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej”, Adam Buczek, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Dorota Rondalska, Piotr Ziobrowski (redakcja naukowa)
 10. „Na peryferiach bezpieczeństwa energetycznego” oraz „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku”, Piotr Kwiatkiewicz
 11. „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku” Piotr Kwiatkiewicz
 12. „Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych. Hipoteza w badaniach społecznych”, Edward Hajduk
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 1/2008 (1)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 2/2008 (2)
 3. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 1, Przemysław Bury, Dominika Czajkowska-Ziobrowska i Andrzej Zduniaka (redakcja naukowa)
 4. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Tomasz Smal,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska (redakcja naukowa)
 1. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 2,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 3,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 3. „Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych” Edukacja dla bezpieczeństwa, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. „Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej” Edukacja XXI wieku, t. 2, Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. Edukacja dla bezpieczeństwa. Życia, Nauki, Pracy”, Andrzej Kusztelak (redakcja naukowa)
 1. Edukacja dla bezpieczeństwa – Wybrane perspektywy”, Dariusz Kowalski, Michał Kwiatkowski,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy