STUDIA PODYPLOMOWE
SPECJALISTYCZNE

Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe specjalność Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika w Skoczowie pozwalają zdobyć przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Po studiach uzyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela z uprawnieniami do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • pedagogiki specjalnej
  • psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
  • dydaktyki i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i etapów edukacji
  • komunikacji interpersonalnej.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do:

  • absolwentów studiów wyższych –  pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach  szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wychowawców, pedagogów i psychologów,  specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
  • osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności intelektualnej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy – praktycy w dziedzinie Oligofrenopedagogiki, kadra naukowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa a także innych ośrodków akademickich.

OPŁATY ZA STUDIA

Trzy semestry | Miesiąc: 230 zł, Semestr: 1300 zł, Rok: 3600 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: