STUDIA PODYPLOMOWE
SPECJALISTYCZNE

Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe specjalność Edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera pozwalają zdobyć przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera.

Po studiach uzyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela z uprawnieniami do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • pedagogiki specjalnej
 • psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 • dydaktyki i metodyki nauczania
 • poszerzonej dydaktyki specjalnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży z autyzmem i zespałem Aspergera i różnych etapów edukacji
 • komunikacji interpersonalnej.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych –  pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach  szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wychowawców, pedagogów i psychologów,  specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
 • osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności intelektualnej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 290 zł;  semestralna: 1600 zł; jednorazowa: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: