STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA

Handel ludźmi

CEL STUDIÓW

Absolwent tej specjalności zna formy handlu ludzi w odniesieniu do prawa polskiego oraz międzynarodowego. Posiada umiejętności pracy z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi w odniesieniu do wiedzy na temat stresu traumatycznego. Dysponuje predyspozycjami związanymi z przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do handlu ludźmi.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 320 zł, Semestr: 1800 zł, Rok: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: