STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

CEL STUDIÓW

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy. Szczegółowy program studiów jest odzwierciedleniem interdyscyplinarnego podejścia do pracy bibliotekarza, jego roli w procesie wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnym, historycznym bibliotekarstwem, ale też ze współczesnym, w pełni nowoczesnym, niejednokrotnie wyprzedzającym współczesne rozwiązania (np. cyfryzacja, która zaczęła się od bibliotek na początku XXI w.).

Absolwent kierunku studiów podyplomowych Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ma możliwość zdobycia wysokospecjalistycznego wykształcenia z zakresu informacji naukowej, bibliologii z naciskiem na źródła elektroniczne. Absolwent otrzyma kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, nabędzie uniwersalne umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji, tworzeniem i obsługą baz danych, a przede wszystkim wiedzę pozwalającą podjęcie pracy w zawodzie przyszłości jakim obecnie jest infobroker. Absolwent będzie umiał katalogować, kwalifikować i selekcjonować informacje, poprawnie je selekcjonować, opracowywać i gromadzić. Nabędzie wiedzę pozwalającą na swobodne przemieszczanie się po bazach danych, multiwyszukiwarkach, Intranecie, katalogach on-line. Słuchacze poznają metodykę pracy z osobami poszukującymi informacji, wiedzy, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, sposoby gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury narodowej oraz posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej.

DLA KOGO?

Studia zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w bibliotekach, centrach informacji, mediotekach, placówkach kulturalnych. W połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym absolwenci będą przygotowani do pracy w bibliotekach szkolnych – z dziećmi i młodzieżą.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 290 zł;  semestralna: 1600 zł; jednorazowa: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: