STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Logopedia z komunikacją alternatywną

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną w Skoczowie przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych.

Kształcenie na studiach jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009r. „W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjno-zawodowych.

Absolwent kierunku zdobywa przygotowanie specjalne, które obejmuje:

  • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy
  • zakres wiedzy dotyczący rozpoznawania i korygowania wad wymowy
  • kryteria diagnostyczne oraz metody i formy prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

DLA KOGO?

Logopedia z komunikacją alternatywną to studia podyplomowe skierowane do magistrów z przygotowaniem pedagogicznym. Na studiach podyplomowych w zakresie logopedii mogą się kształcić nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i inni, spełniający powyższe warunki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: