STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO

Migracje i uchodźctwo

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe o specjalności Migracje i uchodźctwo w Giżycku przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata, a także regionu przygranicza warmińsko – mazurskiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej/ Schengen.

Pogłębiona wiedza  umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza.

W programie studiów:

 • szanse i zagrożenia migracji i uchodźstwa w skali międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej
 • treści procedowane w dokumentach strategicznych europejskich i krajowych, przedstawiające źródła zagrożeń
 • sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń związanych z migracją i uchodźstwem
 • współdziałanie poszczególnych służb zajmujących się migracją i uchodźstwem (Straż Graniczna, Policja) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu
 • sposoby pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania informacji
 • procedury prawne obowiązujące w Unii Europejskiej wobec imigrantów i uchodźców
 • zarządzanie ludźmi i projektami.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe o specjalności Migracje ludności w Europie i na świecie adresowane są do absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata, pracujących lub zamierzającymi podjąć pracę:

 • na stanowisku odpowiedzialnym za sprawy imigrantów i uchodźców w administracji państwowej
 • jako funkcjonariusz służb zajmujących się procedurami dotyczącymi cudzoziemców (Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty prowadzone są przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa a także specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką migracji i uchodźctwa na świecie.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: