Kierunek dostępny na wydziałach:
STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych.

W programie studiów m.in.:

  • praktyczne umiejętności wychowawcze
  • wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży
  • prawne, psychologiczne i rozwojowe podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

  • nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
  • osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie  dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo -wychowawczej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł; semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: