STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Psychologia dochodzeniowo-śledcza

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe specjalność Psychologia dochodzeniowo – śledcza w Poznaniu umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i  prawa karnego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej. Dzięki studiom zdobędziesz kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa sądowego.

W programie studiów:

  • psychologia dochodzeniowo – śledcza i kryminalistyka
  • współpraca z Policją i wymiarem sprawiedliwości
  • komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego
  • analiza miejsca zbrodni oraz profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Psychologia dochodzeniowo – śledcza skierowane są do:

  • psychologów pracujących lub planujących pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości
  • praktykujących biegłych i osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł; semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: